Category Archives: Hỗ trợ

Hướng dẫn mua hàng trực tuyến trên website

BƯỚC 1 : Vào cửa hàng chọn sản phẩm cần mua, sau đó bấm thêm vào giỏ BƯỚC 2 : Vào biểu tượng giỏ hàng ở trên cùng, bấm vào đây và chọn xem giỏ hàng để xem sản phẩm vừa đặt BƯỚC 3 : Vào trang giỏ hàng để xem lại sản phẩm vừa […]

0905981899